12 Casula Nostra

Jannis Bernardus de Hullu verkreeg in december 1931 vergunning voor het bouwen van een huisje in een duinvallei te Westenschouwen. Kennelijk gebruikte hij het perceel al eerder om te kamperen: een jaar eerder verkreeg hij vergunning om er een ‘privaat’ te bouwen. Hij was sedert 1919 onderwijzer aan de ulo te Zierikzee, waar hij tot 1 april 1940, toen hij om gezondheidsredenen terugtrad, wiskundeles gaf. Het zomerhuisje betreft het niet in een vallei maar hooggelegen piepkleine Casula Nostra, vermoedelijk ontworpen en gebouwd door Karel Lemsom. Dit huisje is als enige van de duinhuizen in 1943 niet afgebroken. Mogelijk vond de bezetter dit ‘arendsnest’ om strategische redenen de moeite van het behouden waard. Het ligt nu als enige huis links van de trap paradijselijk hoog in de duinen, halverwege de weg naar De Punt