13 Schouwse Kamp/De Os

De metselaar Karel Lemsom bouwde zo af en toe ook voor zichzelf, als kleine projectontwikkelaar, om daarna het bouwwerk te verkopen. Zo kocht hij op 21 december 1931 van Cornelia Quant, weduwe van Barteld Boot Janszn een perceeltje duingrond van 16 a. en 90 ca. gelegen aan de ‘Kantweg’, dit moet zijn de Kampweg, hoek ‘Stekeldijk’, de oude inlaagdijk die onder de duinen verdwijnt en waarover het verkeer op de Kampweg van en naar De Punt rijdt. Voor de bouw van een duinhuis verkrijgt hij in januari 1932 vergunning. Het blijkt te gaan om het zomerhuis De Schouwse Kamp. Lemsom verkocht dit huis in juli 1932 aan de te Hattem wonende kunstschilderes Eleonora (Nora) Mees (1882-1960), dochter van Pieter Rudolf Mees en Eleonore Francoise Collins. In 1941 verkocht zij het huis aan haar broer, de Rotterdamse bankdirecteur Jacob Mees (1885-1970). In de oorlogsdagen is De Schouwse Kamp geruïneerd. Op de fundamenten van het verwoeste huis werd met behulp van een rijksbijdrage in herstel van de oorlogsschade door Jacobs dochter drs. Eléonore Francoise Teijchiné Stakenburg –Mees rond 1956 het huidige huis De Os neergezet. De nieuwe naam De Os is ontleend aan de enorme gevelsteen met de afbeelding van een os, afkomstig van de boerderij op het landgoed Langenhorst bij Wassenaar