17 De Schuilhoek

In juni 1934 werd aan de heer A.G. Stoon te Rotterdam, door burgemeester en wethouders van Haamstede vergunning verleend voor de bouw van een ‘landhuis’ op een perceel gelegen aan de ‘Toledo’sweg’. Dit werd het rietgedekte huis Schuilhoek, blijkens de bouwtekening ontworpen door de Haagse architect R.C. Versteeg, van wie vooralsnog geen verdere gegevens bekend zijn geworden. Het huis ligt thans links in de bosrand, links van de bocht in de Hoge Hilleweg. Dit huis werd door de bezetter als medische post ingericht en is de oorlog min of meer redelijk doorgekomen. Het huis is door de familie Stoon als zomerhuis gebruikt en de laatste jaren tot hun overlijden door de heer en mevrouw Stoon-Brusse permanent bewoond.