21 De Kleine Hoeve/Plakan

In 1935 verkreeg mr. Johannes Anthonie van der Mersch (1875-1957) te Driebergen vergunning voor de bouw van een zomerhuis aan de Kampweg. Het nog bestaande huis, Kampweg nummer 4, werd geheel naar de geest der tijd Klein Hoeve genoemd. Het ontwerp van het oorspronkelijke huis is van de architect Frans Dingemans en werd gebouwd door Karel Lemsom. Van der Mersch was van 1914 tot 1920 als rechter aan de rechtbank te Zierikzee verbonden geweest en was er later enige tijd kantonrechter. De band met Schouwen zal bovendien zijn versterkt door het feit dat zijn echtgenote jkvr. Josina Petronella de Savornin Lohman werd geboren uit een Zierikzeese moeder, Hillegonda Christina Wilhelmina Cau. Later werd het huis, na verbouwing door de heer en mevrouw Wiggers-Janzen, waarbij aan de noordzijde een inpandige garage werd aangebouwd, Plak An genoemd.