23 Weskenshage/Weskenshorst

In 1937 verkreeg Alexander baron Schimmelpenninck van der Oye (1913-1942) te Wassenaar vergunning voor het bouwen van twee naast elkaar gelegen zomerhuizen van het Type A en het Type B. naar ontwerpen van Frans Dingemans. Het Type A, het meest westelijk gelegen huis Lageweg nr. 34 werd Weskenshage genoemd, het oostelijk gelegen Type B aan de Lageweg nr. 32 werd Weskenshout genaamd. De beide huizen bestaan nog: het wit geschilderde Weskenshage is zeer herkenbaar, terwijl Weskenshout onzichtbaar achter groen verborgen ligt. Alexander Schimmelpenninck van der Oye en zijn zuster Emilie Marie (later Prins-)Schimmelpenninck van der Oye hadden Zeeuwse connecties doordat hun vader dr. Alexander Willem baron Schimmelpenninck van der Oye, geboren op kasteel Duivenvoorde te Voorschoten, onder meer heer van Oosterland, Sirjansland en Oostersteyn was. Frappant is de naamsverwantschap tussen deze huizen en het hiervoor genoemde Weskenshil, gebouwd door Lambertus Johannes van Vessem, dijkgraaf van het Waterschap Ooster- en Sirjansland en rentmeester van de ambachtsheerlijkheden Oosterland, Sirjansland en Oostersteyn. In Oosterland bevindt zich de villa Oostkenshil, in 1918 gebouwd door burgemeester J.C. van der Have en na de oorlog tot gemeentehuis ingericht. De naamgeving van genoemde huizen heeft ongetwijfeld te maken met vriendschappelijke en zakelijke banden tussen de verschillende heren.
Op de westelijke hoek van de Kraaijensteinweg en de ingang naar de Domeinen bevindt zich nog een klein huisje met de naam Duindoorn van de familie De Wette. In 1928 kocht de heer W.H. de Wette, biologieleraar en wonende in Huizen, uit grote belangstelling voor de bijzondere natuur van de Westhoek hier een stukje grond om te kunnen kamperen. Om gezondheidsredenen werd er begin jaren ‘30 een schuurtje op gezet om, min of meer clandestien, iets comfortabeler te kunnen overnachten. In 1936 wenste hij er een zomerhuis te bouwen naar een ontwerp van Frans Dingemans. Burgemeester en wethouders van Haamstede wezen het ontwerp echter af omdat het ontwerp slechts een oppervlakte van 230 m2 kende, terwijl een minimum eis van 400 m2 gold. Het perceel was daarvoor echter te smal. In 1936 wilde de eigenaar het perceel verbreden door een stuk grond aan de oostzijde van de Ontvanger der registratie en Domeinen te kopen. Dit werd hem echter geweigerd omdat daardoor de toegang tot de Domeinen te smal zou worden. Dit leidde ertoe dat van het bouwplan werd afgezien. Later kon door enige grondruil alsnog bouwruimte worden gerealiseerd. In 1946 werd met behulp van uit België afkomstig herbruikbaar bouwmateriaal het huidige huis door Karel Lemsom gebouwd. De heer De Wette vervaardigde zelf de gevelsteen Duindoorn.