4 Duinhuis

In september 1919 verwierf een andere Rotterdammer vergunning voor het bouwen van een zomerhuis ‘aan de duinvoet’ van Westenschouwen. Dit werd het Duinhuys, dat boven de rotonde, links van de trap naar het strand was gelegen. De aanvrager was de in Brouwershaven geboren Jan van de Wall (1877-1945), in die tijd wijnhandelaar te Rotterdam. Zijn jongere broer ir. Marinus Emmarikus van de Wall was bouwkundig ingenieur en landhuisarchitect. Mogelijk heeft hij het ontwerp voor dit zomerhuis vervaardigd. Jan van de Wall emigreerde in de crisisjaren naar Zuid-Afrika. Het huis werd in de jaren 20-30 blijkens advertenties in de Zierikzeesche Nieuwsbode verschillende malen te koop aangeboden.


In 1937 verkreeg de nieuwe eigenares mevrouw E.M. (later: Prins-) baronesse Schimmelpenninck van der Oye uit Wassenaar, vergunning voor enige verbouwactiviteiten. Het ontwerp van de verbouw van het huis is van de hand van de architect Frans J.C. Dingemans en het werd uitgevoerd door Karel Lemsom. In oktober 1939, in de tijd van de oplopende oorlogsdreiging, vroeg en verkreeg de eigenares vergunning voor het bouwen van een garage tevens schuilkelder bij het huis. Het heeft niet mogen baten: het geheel werd in maart 1943 op last van de Duitse bezetter met de grond gelijk gemaakt en nadien niet meer herbouwd. Het echtpaar Prins heeft na de oorlog nog enkele jaren een door de Duitsers daar gebouwde bunker als zomerhuisje met de naam De Zeven Konijnen in gebruik gehad, totdat ook deze in de jaren zestig werd opgeruimd. De herbouwplicht c.q. rijksbijdrage voor de wederopbouw en volkshuisvesting voor het verdwenen Duinhuys werd verplaatst naar een perceel aan de Steenweg nr. 10 , ten westen van de ingang van ‘De Kure’, waar op een vergunde bouwaanvraag van 12 april 1954 door de aannemer C.A. Prince een nieuw huis naar ontwerp van de architect ir. F.H. Klokke te Middelburg werd gebouwd. Hier woonde de familie Bouwman-Boot, die de huisnaam De Wielewaal van hun eerdere woning aan de Steenweg, thans Dubbel Zes, meenam.

5. Zeedraak
In maart 1922 verkreeg prof. ir. Joost Hudig (1880-1967), Rotterdammer van geboorte en werkzaam aan de Universiteit Groningen, vergunning voor het bouwen van een buitenhuisje in de duinen bij Westenschouwen. Hudig was scheikundig ingenieur, botanist en werd hoogleraar landbouwscheikunde aan de Hogeschool te Wageningen. De aanvraag werd gedaan door de timmerman Piet Romeijn, die het huis heeft mogen bouwen. Het ontwerp was van de hand van de architect Gerhardus Knuttel jr. Het werd het zomerhuis Zeedraak in de duinen ter hoogte van de Stekeldijk, links van de grote trap naar het strand. Een bekende bewoonster was Hudigs oudste dochter, de bekende prof. mr. Johanna Clementina (Han) Hudig (1907-1996), in 1938 inspectrice bij de kinderpolitie te Rotterdam, van 1947 tot 1977 (als eerste vrouwelijke rechter in Nederland) kinderrechter in de rechtbank Rotterdam en van 1957 tot 1972 buitengewoon hoogleraar Kinderrecht en Kinderbescherming aan de Universiteit Utrecht. Bij het huis werd in 1926 nog een rietgedekt stenen schuurtje gebouwd in opdracht van een bevriende relatie, mevrouw M.J. Mesdag. Ook de Zeedraak werd in maart 1943 op last van de Duitse bezetter afgebroken. Mevrouw Hudig wenste het zomerhuis niet te herbouwen en verkreeg in 1952 toestemming haar herbouwplicht c.q. de rijksbijdrage in het kader van de wederopbouw en volkshuisvesting te verplaatsen naar een perceel aan de Steenweg nr. 8, rechts naast de ingang van ‘De Kure’. Door de Middelburgse architekt ir F.H. Klokke werd ook hier een nieuw huis ontworpen, dat door de aannemer C.A. Prince werd gebouwd. Hier woonden vervolgens Marinus van de Weel en zijn vrouw Pietje Bom.