8 De Hut

n 1927 werd voor hetzelfde perceel de bouw van een vergelijkbaar houten landhuisje van dezelfde leverancier vergund aan de landmachtofficier, kapitein C.J.A. Snorn, wonende aan de Stationsweg 53 te Ede. Dit werd het links van de trap, hoger in de duinen gelegen houten huis De Hut. De uitvoering van De Vlinder en De Hut is in werkelijkheid aanzienlijk eenvoudiger geweest dan de ontwerptekeningen doen vermoeden.