9 Weskenshil

In oktober 1926 verkreeg Lambertus Johannes van Vessem (1873-1941) vergunning tot het bouwen van een ‘woonhuis aan de duinen’ te Westenschouwen. Van Vessem was geboren in Brouwershaven, van waar ook zijn echtgenote Cornelia Theresia de Kater (1874-1968) afkomstig was. Van 1900 tot 1926 was hij gemeentesecretaris van Oosterland, voorts was hij dijkgraaf van het Waterschap Ooster- en Sirjansland en rentmeester van de ambachtsheerlijkheden Oosterland, Sir Jansland en Oostersteyn. De vergunning betrof het zomerhuis Weskenshil, wat links van de trap naar het strand hoog in de duinen schuin achter de Zeedraak gelegen. Voor het bestek tekende een zekere A. van Rooijen, wellicht de bouwkundige van die naam te Westkapelle. Het echtpaar Van Vessem-de Kater verhuisde in 1928 naar Den Haag. Weskenshil werd in maart 1943 op last van de bezetter afgebroken. Mevrouw Van Vessem had na de oorlog geen behoefte over te gaan tot herbouw van het zomerhuis. In 1953 hebben B&W van de gemeente Renesse mevrouw Van Vessem-de Kater bereid gevonden haar herbouwplicht en oorlogsbijdrage die zij in de gemeente Burgh heeft, ter zake van het afbreken van Weskenshil, over te doen aan de gemeente Renesse ten behoeve van de bouw van een nieuwe ambtswoning voor de burgemeester aldaar. Het gemeentebestuur van Burgh stemde in met het verplaatsen van deze herbouwplicht naar Renesse. Lambertus Johannes van Vessem, die in 1928 de garage van Edzard Jacob Gelderman op het groentje van Westenschouwen had overgenomen, liet overigens in 1937 door Frans Dingemans een ontwerp maken voor een op die plaats te bouwen zomerhuis, dat niet werd uitgevoerd.