Het eerste buitenhuis dat in Westenschouwen verscheen was het hierboven afgebeelde jachthuis De Houtsnip, waarover later meer.

 

De vergunning verlening

Opvallend is hoe snel de bouwvergunningverlening bij de gemeenten Burgh (ten zuiden van de Hogeweg/Kraaijensteinweg/Toledo’s pad) en Haamstede (ten noorden hiervan) in die dagen verliep: men kende elkaar, de lijnen waren kort, het was meestal een kwestie van enkele dagen. De gemeentelijke adviseur, de architect Joh. Hoogenboom te Renesse, die met zijn collega Heule daar en in Deventer een architectenbureau had, verschafte prompt een oordeel over het bouwplan en de gemeentelijke opzichter P. Hanson kon al spoedig aan B&W zijn positieve advies geven. De plaatsaanduiding van de vergunde bouwprojecten was, afgezien van kadastrale gegevens, wisselend. Veelal werd een globale aanduiding gebruikt als ‘in de duinrand’, ‘in de duinen’, ‘aan de duinvoet’, ‘aan de Kampweg’, ‘aan de Duinweg’, ‘aan de Toledo’sweg’. De adresgegevens bestonden uit de aanduiding Burgh, letter A gevolgd door ter plaatse niet logisch opvolgende nummers. Dit was ook minder nodig: alle huizen droegen een algemeen bekende eigen naam. Je zat ‘op De Houtsnip’ of verbleef ‘in De Bergeend’. Deze huisnamen waren veelal ontleend aan de plaatselijk natuur. Planten zien we in: De Abeelen, Duindoorn, Wilde Roos, Ribes, Lijsterbes, Meidoorn en Kamperfoelie. Dieren vinden we in: De Houtsnip, naar een geschoten ‘doublet snippen’, jachtsucces van de bouwheer, De Wielewaal, De Kolle, dit is zeekolle of zeemeeuw). Bijzondere locaties zijn verwerkt in: Schuilhoek, waar voorheen de koeien schuilden, Duinhuys, Kamphuys, De Wijde Blick. Romantische fantasie leidde tot: Zonnehuis, Zeedraak, De Stolpe, referte aan de knusse stolpboerderij, Klein Hoeve en Scoude, een middeleeuwse variant op de naam Schouwen. Er was aanvankelijk geen werkelijke openbare weg langs de duinen. De huidige Hogeweg-Kraaijensteinweg heeft in vroeger jaren verschillende benamingen gekend: tot aan de Haaijmansweg de weg van Burgh naar Westenschouwen, en daarna Duinweg(je), Toledo’sweg(je). Deze liep als karrenspoor tot over het thans afgesloten duinpad Toledo’s pad rechtdoor naar het strand. De Toledo’sweg werd pas in de jaren dertig in een grote bocht doorgetrokken naar het einde van de huidige Steenweg. Daar werd bij de trap naar het strand de rotonde gevormd. De weg werd, eenmaal beklinkerd, verheven tot Provinciale weg. Oorspronkelijk liep de toegang van het dorp Westenschouwen vanuit Burgh over de Hogeweg, Haaijmansweg en Lageweg. Vanuit Westenschouwen liep de huidige Steenweg eveneens als karrenspoor rechtdoor naar de trap naar het strand.