Het eerste buitenhuis dat in Westenschouwen verscheen was het hierboven afgebeelde jachthuis De Houtsnip, waarover later meer.

De eerste zomerhuizen in Westenschouwen 1918-1943 door Edzard F.G.M. Gelderman

Nieuwe gezichten :

Tegen deze achtergrond kwam ook in Westenschouwen een bescheiden ontwikkeling van zomerhuizen in de duinen op gang. In de kleine besloten gemeenschap kwam aan het begin van de 20e eeuw langzaam maar zeker verandering door de komst van enkele vaste gasten. Tot de eersten behoorden de jonge Zierikzeese bankdirecteur Edzard Jacob Gelderman en zijn echtgenote Johanna Maria de Crane, die er in 1918 hun jachthuis De Houtsnip bouwden. Schoonvader Pieter Paul de Crane was ambachtsheer van Westenschouwen, hetgeen de band met dit verstilde oord verklaarde. Edzard Jacob was jarenlang onder meer voorzitter van de Zierikzeese VVV en enthousiast animator van toerisme op het eiland. Ook de Vlaamse kunstschilder Alfons Blomme bracht in die tijd nieuw leven in de brouwerij met zijn houten zomerhuis De Abeelen. In 1920 verschenen weer nieuwe vaste gasten. De twee antieke huizen aan de huidige Westenschouwenseweg, het linker thans met de gevelsteen “Dit is in de voorsienigheyt” en het rechter met de naam De Alikruuk , oorspronkelijk arbeiderswoningen, werden in 1920 tot zomerhuizen ingericht. Zij werden gekocht door respectievelijk (links) de Haarlemse kunstschilder Waalko Jans Dingemans sr. met zijn echtgenote de kunstschilderes Henriëtte Gezina Numans en (rechts) dr. P.J. de Gaay Fortman, leraar plant- en dierkunde en cosmographie aan de Christelijke HBS in ‘s-Gravenhage, die op huwelijksreis met zijn kersverse echtgenote Rigtje Höweler in Haamstede verbleef en voor de betovering van het stille Westenschouwen viel. Ook deze families hebben er in zekere zin wortel geschoten en verblijven er in vierde generatie tot op de dag van vandaag. Het kunstschildersechtpaar Dingemans-Numans gebruikte hun zomerverblijf vele jaren tevens als schildersatelier. Hun zoons Frans, Pieter en Waalko Jans jr. traden in de artistieke voetsporen van hun ouders. Frans en Pieter werden beiden architect en lieten ook op Schouwen hun sporen na. Waalko Jans jr. zou als kunstschilder bekendheid verwerven en op de Westenschouwenseweg voet aan de grond houden. Met de komst van deze nieuwe inwoners met hun gasten raakte Westenschouwen meer en meer in beeld als een ideale plaats voor recreatie. Dit leidde in de jaren twintig en dertig van de 20e eeuw tot de bouw van verschillende zomerwoningen in de duinen van Westenschouwen, ontworpen naar de smaak van die dagen. Veruit de meeste van deze zomerhuizen in Westenschouwen werden door locale aannemers gebouwd. Dat lag voor de hand, mede omdat Schouwen-Duiveland als eiland slecht bereikbaar was. Soms voor eigen rekening, maar meestal in opdracht bouwden de metselaar Karel Lemsom (1877-1957), de timmerman Piet Romeijn (1872-1941) en de aannemerij Bijkerk-Steur, allemaal te Burgh en de timmerman Willem Gilijamse (1895-1983) te Haamstede veel van deze huizen. Karel Lemsom werd ook wel ‘Kareltje Zand’ genoemd, omdat hij met de specie wat sjoemelde: hij gebruikte liever het op de bouwplaats gratis op te scheppen duinzand, dat voor de bouw minder geschikt was, in plaats van scherp (rivier-)zand, dat met zijn grote hoekige korrels voor metselspecie een ideaal bestanddeel is.