Kaatje en Kootje

Het echtpaar Van de Zande Dekker kreeg 6 kinderen. Van de drie meisjes verliet alleen Adriana Westenschouwen. Ze huwde M. van der Klooster en woonde later in Oost-Souburg.

Katharina Jacoba en Jacoba Jacomina, respectievelijk Kaatje en Kootje, bleven thuis in de zaak. Ze begonnen in de zomer van 1930 op aandringen van de dames Siemens en Mesdag uit " de Zeedraak “, hun later zo bekend geworden restaurant. “ de Zeedraak “ was een van een twintigtal zomerhuizen die in die tijd gebouwd werden. Ze stonden tegen de binnenhelling van de duinen van Westenschouwen. Hun bewoners en gasten gaven destijds een gezellige zomerdrukte en cachet aan de Westhoek. Deze huizen werden echter gedurende de oorlogsjaren op last van de Duitsers in het kader van de “ Küstenräumung” afgebroken.
Kaatje en Kootje beiden omstreeks 20 lentes, kochten kookboeken en vooral onder leiding van hun moeder slaagde hun kookkunst direct goed. De familie besloot om er een hotel-pension van te maken. Van de Zande kon in 1932 het gehele pand van het Armenbestuur kopen en direct daarop begon men met een ingrijpende verbouwing. De Zierikzeesche Nieuwsbode van een junidag in 1932 maakte er uitgebreid gewag van :
“ De eigenaar van het vanouds bekende café “ Het Wapen van Westenschouwen”, dhr. L v.d Zande Sr. heeft zijn inrichting aan den kant naar het strand in een alleszins riant pension doen verbouwen. Het verbouwde gedeelte bevat zes in wit lak gemeubelde slaapkamers met één-, tweepersoons-, dubbele- en kinderledikanten. Alle kamers hebben stromend water en electrisch licht; voor voldoende kasten op deze kamers en op den lange corridor daarnaast is zorggedragen. Bedden en vloerbedekking zijn keurig. Van af de kamers heeft men een bekoorlijk gezicht op de begroeide duinen van Westenschouwen. De ruime eet- en conversatiezaal is smaakvol ingericht en in rustige stijl gemeubileerd; op alle kamers is aan doelmatige ventilatie de volle aandacht geschonken. Het geheel ademt netheid en rust en maakt op den bezoeker een prettigen indruk; de familie v.d Zande heeft er uit gehaald, wat er uit te halen was. Het pension is afgescheiden van het eigenlijke café. Wij twijfelen niet aan het succes der nieuwe inrichting van dhr. vod Zande, die over voldoend bedienend personeel beschikt.”
Van de eerste badgasten, die voor f 3,50 volpension hier met vakantie kwamen, kunnen worden genoemd : de familie Legemaate, Gilhuis en Van der Mieden van Opmeer. Velen kwamen zomers achtereen terug. Men kon er natuurlijk ook uitgebreid dineren. Dat koste dan f 1,75, hoewel men soms hierop probeerde af te dingen.
Voor het automobieltijdperk waren zomerse tochten met rijtuig of Jan Plezier populair. Zierikzeeënaren, o.a Jan de Jonge en ook anderen reden met paard en huifwagen op “schoenmakertjesmaandag” naar Westenschouwen, om dan via Brouwershaven weer huiswaarts te keren. De herberg fungeerde als uitspanning, de paarden gingen voor korte tijd op stal. de passagiers gingen een eindje wandelen of dronken met de koetsiers limonade of een borreltje. Vooral de koetsiers prefereerden het laatste! Op doordeweekse dagen stonden soms 8 of 10 wagens voor het café geparkeerd. Daarentegen was het 's zondags en ook ’s zomers vrij stil te Westenschouwen, uitgezonderd wat jonge boeren met motorfietsen. De grote verandering kwam pas enkele jaren na de oorlog met de opkomst va het massa toerisme.
Na de oorlog kwam het restaurant pas goed op gang. De dames Van de Zande maakten naam met hun gerenommeerde keuken. Vele voorname gasten uit binnen en buitenland verbleven in Voor het automobieltijdperk waren zomerse tochten met rijtuig of Jan Plezier populair. Zierikzeeënaren, o.a Jan de Jonge en ook anderen reden met paard en huifwagen op “schoenmakertjesmaandag” naar Westenschouwen, om dan via Brouwershaven weer huiswaarts te keren. De herberg fungeerde als uitspanning, de paarden gingen voor korte tijd op stal. de passagiers gingen een eindje wandelen of dronken met de koetsiers limonade of een borreltje. Vooral de koetsiers prefereerden het laatste! Op doordeweekse dagen stonden soms 8 of 10 wagens voor het café geparkeerd. Daarentegen was het 's zondags en ook ’s zomers vrij stil te Westenschouwen, uitgezonderd wat jonge boeren met motorfietsen. De grote verandering kwam pas enkele jaren na de oorlog met de opkomst va het massa toerisme.
Na de oorlog kwam het restaurant pas goed op gang. De dames Van de Zande maakten naam met hun gerenommeerde keuken. Vele voorname gasten uit binnen en buitenland verbleven in Hotel Restaurant “Westenschouwens Welvaren”. De naam Van de Zande kenden vele gasten nauwelijks, alleen de voornamen waren hen des te bekender. In een Zierikzeese winkel vroeg Prinses Irene eens waar het restaurant van Kaatje en Kootje was. In 1971 meenden de dames van hun welverdiende rust te moeten gaan genieten. Ze verkochten hun bedrijf aan de familie Hoeneveld. De naam Van de Zande kenden vele gasten nauwelijks, alleen de voornamen waren hen des te bekender. In een Zierikzeese winkel vroeg Prinses Irene eens waar het restaurant van Kaatje en Kootje was. In 1971 meenden de dames van hun welverdiende rust te moeten gaan genieten. Ze verkochten hun bedrijf aan de familie Hoeneveld.