De kosten voor een lidmaatschap van de Vereniging Westenschouwens Welvaren bedragen vanaf januari 2020 € 15,- per persoon per jaar.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Op deze pagina staat ook een link naar de Privacy verklaring van de Vereniging Westenschouwens Welvaren
De aanmelding is geldig nadat u de privacy verklaring gelezen heeft en er mee in stemt.
In het kader van de nieuwe privacy wet A.V.G zijn wij verplicht om uw instemming te vragen.