Op deze pagina staat ook een link naar de Privacy verklaring van de Vereniging Westenschouwens Welvaren
De aanmelding is geldig nadat u de privacy verklaring gelezen heeft en er mee in stemt.
In het kader van de nieuwe privacy wet A.V.G zijn wij verplicht om uw instemming te vragen.