Westenschouwens Welzijn

Het doel van onze werkgroep is om elkaar in zo’n kleine woongemeenschap van Westenschouwen beter te leren kennen en wat meer  bij elkaar betrokken te raken

Het doel van onze werkgroep is om elkaar in zo’n kleine woongemeenschap van Westenschouwen beter te leren kennen en wat meer  bij elkaar betrokken te raken. We willen ook diegenen onder u die graag wat meer contact zouden willen hebben ontmoeten. Daarom komen we regelmatig om 14.00 uur bij elkaar in brasserie “Zeelust”. Er is dan alle tijd om kennis te maken en met elkaar te praten.
We zullen ook wel eens iemand uitnodigen om tijdens deze bijeenkomsten een praatje te houden over zaken die ons in Westenschouwen aangaan. Ook zijn wij van plan om activiteiten te organiseren die bijdragen aan het bereiken van ons doel.
Heeft u daarover ideeën neem dan gerust contact met ons op (zie onder)!!!
We zullen regelmatig een nieuwsbrief laten verschijnen. Die nieuwsbrief wordt:
•    gepubliceerd op de website van de Vereniging WestenschouwensWelvaren
•    per email aan u verzonden wanneer u daar prijs op stelt (en wij uw email-adres weten!
Uiteraard kunt u op facebook aangegeven “vriend” te willen worden waarmee u dan automatisch van alle nieuws over de vereniging en de commissie Welzijn op de hoogte wordt gehouden.
Wanneer u ons persoonlijk wil bereiken geven wij de volgende contactgegevens:


Via de post:    Nanny Kats
Westerseweg 6  4328 RP Burgh Haamstede


Via Email: welzijn@westenschouwenswelvaren.nl t.n.v. Maria Bal


 »